Bij deze zouden we graag het volgende (weer) bij jullie onder de aandacht willen brengen. Zoals eerder op onze website bericht, heeft de bond een NTTB-app ontwikkeld met daarin een digitale ledenpas en een Digitaal WedstrijdFormulier (DWF). Het DWF zal op termijn het papieren wedstrijdformulier gaan vervangen. De afgelopen najaarscompetitie is als proef gebruikt en in het komende voorjaar wil de NTTB stap voor stap gaan toewerken naar daadwerkelijke implementatie van het DWF in de competitie. De NTTB-app, met het DWF, kan, net als in de afgelopen najaarscompetitie, door teams gebruikt worden om mee te oefenen (beschikbaar voor telefoon en tablet). Omdat teams dus op termijn zelf via de NTTB-app de uitslagen moeten gaan invoeren, is ons verzoek om, naast het papieren wedstrijdformulier, bij jullie wedstrijden gebruik te gaan maken van deze app. Het papieren formulier blijft nog even bestaan, maar de implementatie van het DWF komt eraan.

De uitslagen die jullie invoeren, kunnen vervolgens door de wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team worden gecontroleerd en worden bevestigd. Daarbij is het overigens een overweging om een papieren back-up te maken van de uitslagen, zodat je als team en als wedstrijdsecretaris ergens op terug kunt vallen.

Via de volgende link kunnen jullie alle info vinden: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/

Ons dringende verzoek is om deze informatie goed door te nemen (er staan ook filmpjes, antwoorden op veel gestelde vragen etc bij), om de NTTB app te downloaden en deze te gaan gebruikenVerder ter info: de wedstrijdsecretaris kan in de app eventueel nog een zogenaamde non-playing captain (npc) aan een team toevoegen die dan voor dat team ook uitslagen mag invoeren. Als bijvoorbeeld  een ouder van een jeugdlid ook lid is van de NTTB, dan zou deze aan de hand van het bondsnummer toegevoegd kunnen worden. Als dat niet zo is, dan kan een jeugdlid het natuurlijk ook zelf doen, maar de begeleidende vader of moeder kan natuurlijk ook evt. het account van zoon of dochter gebruiken. Of het nu om jeugd of seniorteams gaat: het is wel handig als teams afspraken maken wie van het team de uitslagen invoert. Maar belangrijker nog is dat teams deze app gaan gebruiken.

 


We would like to bring your attention on the following : Like reported earlier, the sport bond has developed a NTTB-App, this app includes a digital membership pass and a digital competition form (DWF). The DWF will eventually be replacing the paper version of a competition form. The DWF has been tried out during the competition last Fall; during the next seasons the NTTB wants to implement the DWF step by step in the regular competition. The NTTB- App can be used by teams for practice purposes (available for mobile phones and tablets) Because teams will eventually need to pass on game results through the app ; we recommend bringing the app with you for now alongside the paper version. The paper version will still exist, but in the future we aim to implement the DWF completely.

The results that everyone will register will be checked by the competition secretary (from home-playing team) and thus will be confirmed. Therefore we will suggest to have a paper version as a back up.

Through the following link you can find more information : https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/

We highly recommend to take in all of this information ( through the link you will also have access to videoclips, answers on frequently asked questions etc.) from the NTTB-app so you can start using it. Also; the competition secretary will also be able to add a non-playing captain (NPC) to a team so that NPC can enter competition results as well. If for example a parent of a youth-member is also a member of the NTTB than that person can be added by their bondnumber. If not; a youth-member also will be able to do it themselves, the parent will also be able to use the account of their children. Wheter its a youth team or an elderly team; we recommend to make it clear which person will be handling the entering of the results. But most importantly; we want all the teams to be using the app in the future !

De bond heeft een NTTB-app ontwikkeld met daarin een digitale ledenpas en een Digitaal WedstrijdFormulier (DWF). Het  DWF zal op termijn het papieren wedstrijdformulier gaan vervangen. De NTTB-app, met het DWF, kan in de lopende najaarscompetitie al door teams gebruikt worden om mee te oefenen (beschikbaar voor telefoon en tablet). Omdat teams op termijn zelf via de NTTB-app de uitslagen moeten gaan invoeren, is ons dringende verzoek om, naast het papieren wedstrijdformulier, bij jullie wedstrijden alvast gebruik te gaan maken van deze app. Het papieren formulier blijft in de najaarscompetitie 2021 nog bestaan, maar vanaf de voorjaarscompetitie 2022 zou deze al vervangen kunnen worden door het DWF. De NTTB moet hierover nog een besluit nemen.

De uitslagen die jullie invoeren, kunnen vervolgens door de wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team worden gecontroleerd en worden bevestigd. Daarbij is het overigens een overweging om een papieren back-up te maken van de uitslagen, zodat je als team en als wedstrijdsecretaris ergens op terug kunt vallen.

Via de volgende link kunnen jullie alle info vinden: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/
Ons dringende verzoek is om deze informatie goed door te nemen (er staan ook filmpjes, antwoorden op veel gestelde vragen etc bij), om de NTTB app te downloaden en deze te gaan gebruiken
Verder ter info: de wedstrijdsecretaris kan in de app eventueel nog een zogenaamde non-playing captain (npc) aan een team toevoegen die dan voor dat team ook uitslagen mag invoeren. Als bijvoorbeeld  een ouder van een jeugdlid ook lid is van de NTTB, dan zou deze aan de hand van het bondsnummer toegevoegd kunnen worden. Als dat niet zo is, dan kan een jeugdlid het natuurlijk ook zelf doen, maar de begeleidende vader of moeder kan natuurlijk ook evt. het account van zoon of dochter gebruiken. Of het nu om jeugd of seniorteams gaat: het is wel handig als teams afspraken maken wie van het team de uitslagen invoert. Maar belangrijker nog is dat teams deze app alvast gaan gebruiken.

Op de dag dat de tafeltennistrainingen voor het nieuwe seizoen weer zijn gestart, werd GTTC blij verrast met een financiële tegemoetkoming van de COOP. Filiaalmanager Niels van der Schoot overhandigde aan voorzitter Marcel Kuipers en penningmeester Ronald Lockhorn een waardecheque van 1370 EUR. Een fantastische opbrengst die door twee filialen van de COOP (Kerklaan en Meeuwerderweg) zijn gerealiseerd. De opbrengst komt voort uit inzameling van statiegeldflessen, waarna COOP deze heeft verdubbeld.

Hartelijk dank COOP voor deze bijdrage en vanzelfsprekend ook iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd!!

De waardecheque zal benut worden voor aanschaf nieuwe tafeltennistafels!!

Op 11 mei staan de eerste versoepelingen gepland voor de binnensport. We duimen als club voor een positieve uitkomst, maar gaan tot die tijd buiten gezellig door. Er komt ook steeds meer jeugd: vorige week liefst twaalf kinderen en ook  kinderen van de Sporthopper weten onze zaal (zelfs in  coronatijd) te vinden. Wil jij ook meedoen? Kom gezellig langs op dinsdag van 17:00 tot 18:00 uur of donderdag van 19:00 tot 20:00 uur.

 

 

Beste leden,

GTTC is zeer verheugd te melden dat de statiegeldactie van COOP Kerklaan en COOP Meeuwerderweg ten bate van GTTC zal zijn.  Het betreft de periode april, mei en juni. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hun statiegeld doneren op het emballage-apparaat van één van de twee winkels. Het uiteindelijke bedrag zal door Coop Kerklaan en Coop Meeuwerderweg verdubbeld worden.

Dit biedt GTTC weer goede mogelijkheden te investeren in professioneel trainingsmateriaal en talentontwikkeling.  

We vragen alle leden zoveel mogelijk hun boodschappen te doen bij COOP Kerklaan en COOP Meeuwerderweg. 

Vanuit de club worden er in de hele maand februari leuke jeugdactiviteiten in de buitenlucht georganiseerd. Dit voor het sportieve, maar vooral ook sociale aspect, omdat de trainingen helaas nog stil liggen. Het idee is dat iedereen die het leuk lijkt van harte welkom is. De activiteiten worden verzorgd door onze trainer Thomas.

– Dinsdag van 17:00 tot 18:00 uur: basisscholieren (nadruk op beweging, sport en spel)
– Donderdag van 19:00 tot 20:00 uur: middelbare scholieren (nadruk op een leuke workout)

Het start vanaf komende dinsdag 2 februari. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden omdat het sowieso door gaat, maar kunt natuurlijk altijd even met Thomas bellen als je dat fijn vindt (zie de e-mail voor zijn gegevens). Neem warme kleding mee en zorg dat je ook wat te drinken bij je hebt; voor de middelbare scholieren is een handdoekje ook verstandig. We beginnen de eerste keren bij GTTC en je hoort het van tevoren als dat anders wordt in de weken erna. In de buurt van GTTC liggen namelijk leuke sportveldjes.

Voor de eerste keer en ook de weken erna zal Thomas een programma voorbereiden met uiteraard oog voor als er in de groep zelf leuke ideeën mochten leven. Als het maar leuk en actief is en iedereen mee kan doen kan er veel.

Kom en doe gezellig mee!

HUISREGELS GTTC – COMPETITIE SENIOREN IN CORONATIJD

 • tijdens een weedstrijd mag niet van tafelhelft worden gewisseld, behalve als beide spelers/teams daarmee instemmen.
 • wie de toss wint mag kiezen voor de tafelhelft of de service. Bij keuze voor d service heeft de tegenstander keuze van tafelhelft voor de hele wedstrijd.
 • in de seniorencompetitie wordt geen dubbel gespeeld
 • na elke wedstrijd wordt de tafel ontsmet
 • Bij binnenkomst van de accommodatie noteert iedereen zijn naam en telefoonnummer op een formulier met de tijd van aankomst. Ook bij vertrek de tijd noteren.
 • thuisspelende teams zijn compleet om 19:30 uur in de zaal. Zaalinrichting tussen 19:30 uur en 19:45 uur. Inspelen GTTC teams van 19:45 uur tot 20:00 uur
 • Ontsmetten tafels en van 20:00 uur tot 20:15 uur : inspelen tegenstanders. Daarna tafels ontsmetten en om 20:15 uur aanvang wedstrijden.
 • Looproute via Kleedkamer 1 naar binnen / via andere kant zaal naar buiten
 • 1,5 meter afstand tussen niet actieve spelers in de zaal handhaven. Gasten aan de overkant /  GTTC spelers aan de kantinezijde muur
 • Bezoekers GTTC zijn toegestaan ; bezoekers van de uitspelende ploeg bij voorkeur niet
 • maximaal 4 wedstrijden in de zaal
 • Regels in de kantine: Volg strict de aanwijzingen op die op het bord geplaatst zijn.
 • Maximaal 12 personen in de kantine
 • Bezoekers dienen zo snel mogelijk te gaan zitten

Uiteraard willen graag nog de extra aandacht vestigen op :

 • 1.5 meter afstand houden is en blijft zeer belangrijk
 • Desinfecteer regelmatig je handen

Beste GTTC-ers,

Gisteren werd in onze mail aangekondigd dat de NTTB zou gaan vergaderen.
Inmiddels is er een besluit genomen. Dit besluit is te lezen in een brief.

Klik hier om de brief te lezen

Hartelijke groet,
Het bestuur van GTTC

Beste GTTC-ers,

Gisteren heeft de regering nieuwe maatregelen genomen in de strijd tegen Corona; Tot 1 juni geen bijeenkomsten en derhalve ook geen sportactiviteiten in clubverband. Vandaag wordt er binnen de NTTB vergaderd over het vervolg van de competitie.

Dit is zeer spijtig voor ons en zeer zwaar. Tot 6 april was al lang, echter tot 1 juni is zeer zwaar voor ons, als liefhebbers.

Wij steunen als club uiteraard deze zeer noodzakelijke maatregelen in deze moeilijke tijd.

Voor vele leden is GTTC ook een sociaal gebeuren, met veel contacten. Vanuit onze zijde willen we ieder lid sterkte toewensen in deze tijd; mocht je op een bepaalde hulp voor iets nodig hebben, kleine of grote zaken, schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur en daar waar mogelijk zullen we trachten gezamenlijk een oplossing te vinden.

Pas goed op jezelf deze weken en let ook goed op anderen.

Namens het Bestuur van GTTC,

Marcel Kuipers

Voorzitter

Beste Leden,

In vervolg op het bericht vanuit de landelijke organisatie NTTB laten
wij hierbij weten dat alle wedstrijden in de afdelingscompetitie / alle
zaaltrainingen / sociale activiteiten wegens de Coronacrisis tot en met
31 maart zijn afgelast.

Dit is uiteraard zeer spijtig voor onze vereniging, maar absolute
overmacht. Het is onduidelijk wat er na 31 maart gaat gebeuren. Derhalve
gaat het GTTC toernooi op 5 april ook niet door.

We hopen sterk dat de situatie zich snel verbetert en dat wij ons snel
weer kunnen treffen.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur GTTC

Marcel Kuipers
Voorzitter

————————–

Dear GTTC members,

Herewith we inform you that all sport and social activities at GTTC are
postponed until 31st of march to avoid any further outbreak of the
Corona Virus.

It is very much a pity but GTTC follows the strict guidelines from the
Dutch government and the NTTB. Also the GTTC tournament scheduled for
the 5th of april is postponed.

Of course we hope seriously that the situation will improve very soon
and that we can meet very soon again at GTTC.

On behalf of the board of GTTC,

Marcel Kuipers

Chairman

Volg GTTC

Onze locatie

404

Deze pagina is niet gevonden. Klik Hier om terug te gaan naar de homepagina