De Ratel

De Ratel is het officiële clubblad van onze vereniging. Het is een blad met een rijke historie: in 1949 verscheen al de eerste editie! In dit verband mag zeker de naam van Hessel Ferwerda niet onvermeld blijven: hij was bijna twintig jaar redactielid.

De Ratel verschijnt twee keer per jaar en wordt aangeboden aan alle jeugdleden en senioren van de club. Er is een commissie met GTTC’ers die zich buigt over de inhoud, maar er tegelijkertijd voor zorgt dat de Ratel een blad is en blijft voor álle leden.

Het clubblad bevat stukjes van en over de competitieteams, bestuursmededelingen, verslagen van toernooien en activiteiten, interviews met spelers en trainers, oproepen, columns en puzzels – dit alles vergezeld van een rijk aanbod aan foto’s – de Ratel staat bekend om haar kleurrijke karakter, strakke lay-out, bijzondere veelzijdigheid en uitstekende leesbaarheid.

Correspondentie met de Ratelredactie is mogelijk via het e-mailadres ratelredactie@gttc.nl. Dit is ook het adres waar leden kopij kunnen aandragen.

Download hier de laatste ratel:

Volg GTTC

Onze locatie